Vanaf zaterdag 6 november
moet iedere bezoeken (13 jaar en ouder)
van MFC Oomkegast in bezit zijn van een Coronatoegangsbewijs
Uitzondering: gebruik van de sportzaal,
hier geldt de leeftijd grens vanaf 18 jaar
Uiteraard zijn ook de basisregels van toepassing