Oomkegast – AVG

Beleid: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Gegevens worden opgeslagen in een database, ( in de cloud )
Wijzigingen allen mogelijk door de secretaris van OOMKEGAST
Gegevens worden alleen gebruikt voor roosters en communicatie met betreffende vrijwilliger.
Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens zijn allen ter inzage bestuursleden en personen die de roosters samenstellen.

Het bestuur van OOMKEGAST